หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

4.05.2556

Lute in Art ( Buffon with a Lute )


ก่อนจะมีการบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป การบันทึกสิ่งต่างๆ นอกจากการเขียนก็จะเป็นภาพวาด ภาพวาดจึงเป็นหลักฐานการบันทึกภาพในอดีตที่ดีที่สุด ทั้ง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย การแต่งกาย ความนิยม รูปแบบการใช้ชิวิต รวมถึงเครื่องดนตรีที่นิยมในช่วงนั้น ดังภาพที่ชื่อว่า  ฺิBuffon with a Lute วาดระหว่างปี 1624-1624 ( ปัจจุบันภาพนี้ถูกเก็บอยู่ที่ Musee du Louve ปารีส )  

เครื่องดนตรีลูท
ชื่อภาพ Buffoon with a Lute
ภาพนี้วาดระหว่างปี 1624-1626 โดยศิลปินชาวเนเเธอร์แลนด์ ชื่อ Frans Hals ( 1580-1666 )  อยู่เป็นยุคทองของดัตซ์ เรียกว่า Dutch Golden Age Paining ( 1585-1702 )    ศิลปินท่านนี้คงชอบดนตรีอยู่ไม่น้อย เพราะมีภาพดนตรีที่ชื่อว่าลูท อยู่อย่างน้อยสองภาพ คือ Boy with a lute และ Two Boys Singing WGA ปัจจุบันถูกเก็บที่ The Metropolitan Museum of Art.New York ทั้งสองภาพถูกวาดในปี 1625    ในยุคนั้น ก็มีศิลปินอยู่หลายคนเช่น  Paulus Potter, Johan VermeerDirck Hals , Jan Havickszoon Steen  ,Adriaen van Ostade ,Esaias van de Velde , Jacob Isaackszoon van RuisdaelAelbertJacobszCuyp ,  Pieter Jansz. Saenredam ,Gerard van Honthors  คนนี้ได้วาดภาพชื่อ The  Matchmaker วาดในปี 1625 เช่นเดียวกัน  ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นเครื่องดนตรี ลูท คงได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียว  

ส่วนนักดนตรีที่พอจะบันทึกได้ว่าอยู่ในยุคเดียวกันนั้นกลับเป็นนักลูท ชาวอังกฤษ ที่ชื่อว่า John Downland 


ลูท
ลูท ( Lute )