หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

10.07.2556

Picture Chord Encyclopedia / Recommend BookPicture Chord Encyclopedia
แนะนำหนังสือ Picture Chord Encyclopedia ของค่าย  Hal-Leonard ที่มือกีต้าร์ควรเก็บเอาไว้อีกเล่มหนึ่ง ราคาขายที่ Kinokuniya 465 บาท ( 14.95 us )  

ภายในเล่มจะมีรูป คอร์ดต่างๆประกอบ   ยกตัวอย่าง  คอร์ด C จะประกอบด้วย C ( Cmaj ) ,C5 ( Power Chord ) ,Csus4 , Csus2 , Cadd9, C6 , C6/9 , Cmaj7 , Cmaj9 , Cmaj7#11 ,Cmaj13 , Cm , Cm( add9 ) , Cm6 , Cmb6 , Cm6/9 , Cm7 , Cn7b7 , Cm7b5 , Cm ( maj7 )   ,  Cm9   , Cm9b5 , Cm9( maj7 ) , Cm11 , Cm13 , C7 ( Cdom7 ) ,  C7sus4 ,  C7B5 , C9 , C9sus4 , C9b5 , C7b9 , C7#9 , C7B5 ( #9 ) , C11 , C7#11 , C13 , C13sus4 , C+ , C+7 , C+9 , C+7b9 , C+7#9 , Cdim ,  Cdim7  ,  C# , C#5 , C#sus4 , C#sus2 , C#add9 , C#6 , C#6/9 , C#maj7 , C#maj9 , C#maj7#11 ,   C#maj13 , C#m , C#m ( add9 ) , C#m6 , C#mb6 , C#m6/9 , C#m7 , C#m7b5 , C#m ( maj7 ) , C#m9 , C#m9b5 , C#m9 ( maj7 ) , C#m11 , C#m13 , C#7 , C#7sus4 ,  C#7b5 , C#9 , C#9sus4 , C#9b5 , C#7b9 , C#7#9 , C#7b5 ( #9 ) , C#11 , C#7#11 , C#13 , C#13sus4 , C#+ , C#+7 , C#+9 , C#+7b9 , C#+7#9 , C#dim , C#dim7  แต่ละคอร์ดนับรวมได้   88  ชนิด ! 
แต่ละคอร์ดยังมีตัวอย่างซึ่งแนะนำตำแหน่งที่สามารถจับบนคอกีต้าร์ อีก 5 ตำแหน่ง

ถึงแม้ผมจะเล่น Classic Guitar เป็นหลักแต่พบว่า Modern classic guitar หรือ Composerในกลุ่มลาตินอเมริกามักจะมีคอร์ดสมัยใหม่ร่วมเสมอ  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออ้างอิงได้เป็นอย่างดี