หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

8.03.2554

Labels of Torres Guitar

ช่วงระยะเวลา ที่ทำกีตาร์ของ Torres แบ่งเป็นสองช่วงคือ 
1858 Sevilla
ระหว่างปี 1850-1869 หลังจากปี 1869 เขาก็ไม่ได้ทำกีตาร์อีก ( ช่วงภรรยาคนที่สอง โดย เปิดร้าน Chaina Shop แทน ) และกลับมาทำกีต้าร์อีกในปี 1880 และสร้างกีต้าร์อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตในปี 1892 โดยกีต้าร์ไม่เคยติด Labels บนตัวของเขาเลย และมาติดหมายเลขภายหลังจากช่วงเวลานั้น เช่น  กีต้าร์ตัวแรก ของ  Tarrega ได้รับปี 1869 ( FE17 ), 1883 ( SE 49 ),1888 ( SE 114 )ตามลำดับ  โดย
Labels Of Torres ( Almeria )

  •  EF หมายถึง First Fpoch หมายถึงกีต้าร์ที่สร้างขึ้นในช่างแรกๆของชีวิต อยู่ระหว่างปี 1850-1869 ในเมือง Sevilla
  • SE หมายถึง Second Epoch คือกีต้าร์ที่สร้างขึ้น หลังปี 1875ในเมือง Almeria