หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

11.29.2556

Mode ของ อ.ปราชญ์

VCD แผ่นนี้ผมซื้อไว้นานมากแล้ว คิดว่าอาจเกิน 5 ปีซะด้วยซ้ำ ชื่อเต็มๆตามปกคือ MODE PART MUSIC WORKSHOP โดย อ.ปราญช์ อรุณรังษี     เนื่องจากผมเองไม่ได้เรียนดนตรีเป็นระบบคือสนใจอะไรก็จะไปศึกษาในหัวข้อนั้นๆ  ดังนั้นผมจะมีตำราหรือสื่อการสอนเยอะมากเพราะผมรู้ว่าสักวันผมก็ต้องสนใจสิ่งนั้นๆ แม้บางเรื่องนำมาศึกษาแล้วไม่เข้าใจเลยก็ตาม      วันนี้ผมเริ่มสนใจ ( Mode ,สเกลต่างๆอีกครั้ง ) ก็เริ่มนำกลับมาทบทวนใหม่  

สำหรับการสอนเรื่อง Mode ของ อ.ปราชญ์ในชุดนี้ ผมพบว่า แ.ปราชญ์ใช้เทคนิคในการจำแบบง่ายๆ คล้ายๆสูตรเวลาเราไปเรียนกับติวเตอร์เก่งๆตามสถาบันต่างๆ คือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมนำมาใช้ได้ทันที

ปราชญ์  อรุณรังษี
Mode โดย อ.ปราชญ์ อรุณรังษี