หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

8.14.2555

บทสัมภาษณ์ Lauro ( 6 )

Luis Zea : ผมทราบมาว่า คุณชอบโมสาร์ท มากๆ , เขามีอิทธิพลโดยตรงกับคุณหรือเปล่า ?


 โมซาร์ท
วอล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท
 Lauro ใช่ครับ มากๆเลย เพราะว่า ผมเรียน Musical From โดยการศึกษาดนตรีของโมสาร์ท , ตัวอย่างเพลงของเขา ชัดเจนเสมอ แม้แต่ทุกวันนี้      เมื่อผมสอน Sonata Froms ใน Calss ผมจะใช้เพลงของโมสาร์ท เป็นตัวอย่าง   โซนาตาของนักประพันธ์ท่านอื่นก็ดี แต่ค่อนข้างซับซ้อนด้วย  มันง่ายที่จะเข้าใจ Sonata ของโมสาร์ท ก่อน , หลังจากนั้นค่อย เรียนรู้โครงสร้างสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น  และความชัดเจนในโครงสร้างมีอิทธิพลกับผม    ดู โซนาตา ผมสิ นำนองหลัก (  theme ) นำไปสู่ ทำนองหลักในท่อนที่สอง ทุกอย่างชัดเจน