หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

12.07.2556

ทฤษฎีดนตรี

วันนี้พูดถึงเรื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับการปฎิบัติการทางดนตรี คือ ทฤษฎีดนตรี หรือจริงๆเป็นของคู่กัน การมีทฤษฎีเพียงอย่างเดียวขาดการปฏิบัติ ทฤษฎีนั้นก็ไร้ผล  

ตัวผมเองก็เช่นกัน หลายปีมานี้วนเวียนอยู่กับภาคปฎิบัติ จนรู้สึกว่าวงรอบคงไม่ใหญ่กว่าเดิมแล้ว ดังนั้นถ้าจะขยายวงรอบคงต้องเพิ่มเรื่องทฤษฎีดนตรีให้ทันกับภาคปฎิบัติ หรือในอนาคตมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอาจจะออกนอกวงโคจรตรงนี้ได้           ผมมีตำราของต่างประเทศอยู่หลายเล่มครับแต่ที่จะแนะนำวันนี้เป็นของ   อ.สมนึก อุ่นแก้ว   เนื่องจากคนทั่วไปสามารถหาซื้ออ่านได้ เนื้อหาครอบคลุม เป็นหนังสือขนาด  พ็อกเก็ต บุ๊ก ผมดูเนื้อหาแล้วดีกว่าของต่างประเทศหลายๆเล่มเลยทีเดียว     

สมนึก อุ่นแก้ว
  
ชื่อหนังสือว่า ทฤษฎีดนตรีแนวปฎิบัติ เล่มที่ผมมีอยู่เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 7 ตามหน้าสารบันหัวข้อใหญ่ๆมีดังนี้
  1. จังหวะ
  2. ระดับเสียง
  3. บันไดเสียง
  4. ขั้นคู่เสียง
  5. คอร์ด
 รายละเอียดด้านในถือว่าพอเพียงในการเริ่มต้นศึกษา  ดังนั้นจงวางรากฐานให้หมั่น เพื่ออนาคตในการเดินในสายดนตรีที่ไวขึ้นครับ