หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

3.08.2557

Jiri Jirmal Classic-Jazz Guitar

คลาสสิคกีต้าร์
Jiri Jirmal
Jiri Jirmal ได้รับการยกย่องว่าเป็น สายคลาสสิค-แจ็ส กีต้าร์ ซึ่งผมมั่นใจว่าคนที่เรียนกีต้าร์คลาสสิคนานพอ ทุกคนจะได้เล่นเพลง Banden Jazz  Suiteซึ่งเขาอุทิศให้กับBaden Powell   นักกีต้าร์ชาวบราซิล

Jiri Jirmal เกิดที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 24 เมษายน1925 เขาได้ศีกษาดนตรีที่ State Music Conservatory ( ปราก ) กับ Professor Stefan Urban 

ในปี 1963 เขาได้รับเชิญจาก Siegfried Behrend เพื่อทำงานร่วมกับเขา โดยเป็นทั้งครูสอนดนตรีที่ Saarbrucken Music  Conservatory   และนักแสดงดนตรีในเเยอรมัน  ในระหว่างนี้เขาได้ศึกษาดนตรี ยุค Renaissance ( เรอเนซองซ์ ,ยุดฟื้นฟูศิลปวิทยา ) และ Baroque( บาโรก ) โดยศึกษากับ Michel Schafferใน เมืองโคโลญ

ในปี 1965 เชากลับมายังกรุงปราก ซึ่งเขาได้รับตำแหน่ง Professor of Guitar ที่ State Music Conservatory มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องหยุดเล่นคอนเสิร์ตไปเนื่องจากอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์ทำให้ กระดูสันหลังและมือได้รับบาดเจ็บ
 จากผลงานเพลงผมอาจพอสรุปได้ว่า Jiri Jirmal  เป็นนักกีต้าร์สายแจ็ส ที่บรรเลงโดยใช้กีต้าร์คลาสสิค
ผลงานเพลงในอัลบัม เช่น
Jiri Jirmal
Classic Jazz Guitar Collection
ชุดClassic Jazz Guitar Collection
Baden Jazz Suite
1. Simplicitas
2. Berceuse
3. Rondo á la Samba
Suite Azure
4. Canción
5. Danza
6. Bossa
7. Espanoleta
8. Tango
-----------------------
9. Canzonetta
10. Intermezzo
11. Canzona
12. Danza paesano
13. Prelude in Jazz
14. Joy of Bossa Nova
CD Bonus
15. Promenade in D

Jiri Jirmal
Classic Jazz Guitar Collection 2
 ชุดClassic Jazz Guitar Collection Vol 2
1. Milonga Amorosa for seven guitars
2. Intermezzo and Play Bossa Nova
3. Melody in E
4. Samba Carnival
5. Swinging Guitar Joke
6. Prelude in Jazz
7. Blue Bossa
Jiri Jirmal Classic-Jazz Guitar
Classical Guitar Jazz Performance

 ชุด Classical Guitar Jazz Performance
1. Shiny Day
2. Promenade
3. Just One Face
4. Melody in Blue
5. Canzonetta
6. Milonga Amorosa
7. Samba Carnival
8. Meditation
Baden Jazz Suite
9. Simplicitas
10. Berceuse
11. Rondo a la Samba
Suite Azure
12. Cancion
13. Danza
14. Bossa
15. Espaňoletta
16. Tango

Jiri Jirmal Classic-Jazz Guitar
Jiri Jirmal Trio - Jazz Impressions

ชุด Jiri Jirmal Trio - Jazz Impressions
1. Intermezzo Play Bossa Nova
2. Melody in E
3. Joy of Bossa Nova
4. Prelude in Jazz
5. Milonga Amorosa
6. Promenade
7. Samba Carnival