หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

8.31.2555

Twelve-Tone Technique

Arnold Schoenberg
อาร์โนลด์ โซนเบิร์ก
ขอคั่น บทสัมภาษณ์ Antonio Lauro สักหน่อยครับ เนื่องบทความครั้งที่แล้วแล้วได้มีการพูดถึง เทคนิคการแต่งเพลงแบบ สิบสองเสียง Twelve Tone Techique ลยนำมาเล่า เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ 

เทคนิคการแต่งเพลง สิบสองเสียง หมายถึง การแต่งเพลงโดยใช้ลำดับของโน็ต ทั้งสิบสองเสียง ในบันไดเสียงโครมาติก ลำดับเสียงทั้ง 12 เรียกว่า โรว ( Row ) หรือ ซีรี ( Serie ) หรือทำความเข้าใจง่ายๆว่า โน็ตที่มีการกำหนดลำดับของเสียงก็ได้   ดังนั้น ดนตรีสิบสองเสียงจึงเป็น ดนตรีที่ไร้กุญแจเสียง เพราะใช้โน็ตครบทั้ง 12 ตัวเท่าเทียมกัน

วิธีการประพันธ์เพลงแบบนี้ถูกคิดค้นโดย อาร์โนลด์ โซนเบิร์ก  ( Arnold Schoenberg ) นักประพันธ์ชาวออสเตรียสัญชาติอเมริกัน เป็นสมาชิกคนสำคัญในสำนักดนตรีเวียนนาที่สอง เทคนิคนี้ถูกคิดค้นในปี 1921 และถูกนำมา เผยแพร่ โดยเขาเองในปี 1923   สมาชิกที่สำคัญในกลุ่มนี้อีกสองคนคือ แบร์ ( Alban Berg )และ เวเบิร์น ( Anton Webern)  เทคนิคนี้มีอิทธิพล และมีการต่อยอดในวงการ การประพันธ์นช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ