หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

10.07.2554

BWV Bach Number Index

ลำดับผลงาน ของ บาค ( Johann Sebestian Bach , โยฮันน์ เซบัสเตียน บาค )  ขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ คือ BWV ซึ่งมาจาก Bach-Werke-Verzeichnis ( ฺBach Work Cataloque ) , BWV เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1950 โดย Wolfgang Schmieder เป็นนักวิชาการด้านดนตรีชาวเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บ่งชี้ ผลงานของ บาค   ( Thematic-systematic cataloque of musical works of Johann Sebastian Bach )

การเรียงหมายเลข Schmieder ไม่ได้เรียงตามลำดับ ก่อนหลังการประพันธ์ แต่ เรียงตาม Thematic catalogue ( คือ ทำเนียบ ที่รวบรวมผลงานการประพันธ์ ของนักแต่งเพลงไว้อย่างเป็นระบบ โดยใส่หมายเลขกำกับผลงานแต่ละชิ้น ) เช่น อาจจะ เรียงจากเพลงร้องก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มเรียงจากผลงานสำหรับ Organ หรือ keyboard เป็นต้น

นอกจากการรวบรวมให้เป็นระบบแล้ว ยังมีประโยชน์ในการอ้างอิงด้วย อย่างเช่นผม เพิ่งไปญี่ปุ่น เจอ ปกCD ของ บาค ชุด Everyday BACH  เขาทำ 7 แผ่นสำหรับฟัง 7 วันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลย   ถ้าไม่มีการอ้างหมายเลขไม่มีทางรู้เลยครับ ว่ามีเพลงอะไรบ้าง 
อย่างเช่น ผมอยากฟังเพลง Passacaglia and Fugue in C minor  ถ้าดูจากระบบหมายเลข คือ BWV 582 ก็จะรู้ว่า เป็นเพลงที่ 5 สำหรับวันพุธ เป็นต้น