หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

9.30.2554

Opus in Music

Opus number มาจากภาษาลาติน แปลว่า ทำงาน,แรงงาน,  เป็นคำย่อของ Opera และ Opuses ใช้ในการอ้างอิง หรือบ่งชี้ ผลงาน ของนักประพันธ์แต่ละท่าน หรือใช้บ่งชี้ Set การทำงานของ ผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็ได้ อย่างเช่น Opus.9  ของโชแปง มี 2 ผลงาน คือ Opus.9 No1 และ Opus.9 No 2 ( หมายเลข 1 และ 2 )    ลำดับผลงาน ในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับการ แต่งเพลง ก่อนหลังนะครับ แต่อาจจะ ลำดับจากการตีพิมพ์หรือ มีผู้รวบรวมขึ้นภายหลัง แล้วระบุ หมายเลขไปให้ก็ได้

 คำว่า Opus พบว่าใช้ในช่วง ศตวรรษที่สิบเจ็ด ( ค.ศ1600 ) เมื่อนักประพันธ์ ใช้ คำว่าOpus เพื่อระบุผลงาน , ใน ศตวรรษที่สิบเก้า ( ค.ศ 1800 ) สำนักพิมพ์ เริมใช้ Opus Number เมื่อตีพิมพ์ ผลงานของศิลปิน โดยจัดเป็นกลุ่มผลงาน ส่วนผลงาน ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ก็จะไม่มี หมายเลขผลงาน ดังนั้นเราจะเห็น เพลงในสมัยนั้นบางเพลง ไม่มีชื่อ Opus กำกับอยู่ บางส่วนอาจสูญหายไปบางส่วนถูกนำกลับมาเล่นกันใหม่  ในปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเห็น นักประพันธ์ เป็นชื่อลำดับผลงานแล้วครับ เนื่องจากนิยมใส่ ชื่อเพลงไปเลย     แต่ถ้าใครจะประพันธ์แล้วใส่ Opus ในปัจจุบันก็ไม่ผิดกฎิกาแต่อย่างใดครับ

Classical Guitar of Fernando Sor

List รายชื่อเพลง
สำหรับบทเพลงสำหรับกีต้าร์ ผมขอยกตัวอย่าง Fernando Sor นักประพันธ์และนักกีต้าร์ ชาวสเปน ( 1778-1839 ) จะเห็นว่า มีคำว่า Opus ทั้งหมดเลยครับ