หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

9.26.2554

John Field Father of Romantic Nocturne

Father of Romantic Nocturne
ไหนๆ ก็ เขียนเรื่อง Nocturneของ โชแปง แล้ว เลยเขียนประวัตินักดนตรีที่มีอิทธิพลต่อโชแปงซะหน่อยแล้วกัน เขาชื่อ John Field เป็นชาวไอริช ( 5 September 1782 – 23 January 1837 )เกิดในครอบครัวนักดนตรี เป็นทั้งนักPiano ,นักประพันธ์ และ ครู  เกิดใยยุค คลาสสิกและเสียชีวิตยุคโรแมนติก  เขาเขียน Nocturne No.1 เมื่อปี 1812
ตามประวัติทางดนตรีแล้วถือว่า Nocturne ถูกเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงถือว่าเป็น Father of the Romantic Nocturne ด้านล่างเป็น List ชื่อเพลง Nocturne ที่เขาแต่งขึ้น


Nocturne for piano (12) in E major
Nocturne for piano (7) in A major
Nocturne for piano No. 1 in E flat major
Nocturne for piano No. 2 in C minor
Nocturne for piano No. 3 in A flat major
Nocturne for piano No. 9 in E flat major
Nocturne for piano No. 4 in A major
Nocturne for piano No. 5 in B flat major
Nocturne for piano No. 6 in F major
Nocturne for piano No. 7  in C major
Nocturne for piano No. 8  in E minor
Nocturne for piano No. 10 in E major
Nocturne for piano in C major "Le troubadour"
Nocturne for piano No. 11 in E flat major
Nocturne for piano No. 12 in G major
Nocturne for piano No. 13  in D minor
Nocturne for piano No. 14  in C major
Nocturne for piano No. 15 in C major
Nocturne for piano No. 16  in F major
Nocturne for piano in B flat major
Nocturne for piano "Dernière pensée" (lost)

John Field
Philharmonic Hall ,c 1835
ในปี1902 เขาได้ทัวร์คอนเสิร์ต เริ่มจากปรารีสและจบลงที่ St Petersburg ( รัสเซีย ),  มีประวัติว่า John Field เคยมาแสดงที่ Philharmonic Hall หลังจากแสดงจบ Field  กลายเป็นที่รักของสังคมที่ทันสมัย แห่ง St Petersburg

 ยังมีเพลงเอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกมากมาย ซึ่งไม่ได้นำมาลงไว้ในที่นี้  ตามที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ Field มีอิทธิพลมากมายต่อวิธีการเขียนเพลงของโชแปงดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มี Nocturne ของ Fieldก็ไม่มี Nocturne ของ  โชแปง เช่นกัน