หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

10.23.2556

ตอบโจทย์

ไม่ใช่ชื่อรายการ TV นะครับ ,วันนี้ใช้ชั่วโมงเรียนของลูกไปเรียน Bass Jazz กับ อ.Jibb ได้ความรู้ตอบข้อสงสัยให้ตัวเองมากเลยครับ  เช่นตัว Tension มีกี่ตัว  เช่น มี 7,9,11,13 แล้วตัว 10,12, หายไปไหน ?   และหลายข้อสงสัย ( จริงๆคงไม่ใช้เรื่องยากอะไร แต่ผมไม่ได้เรียนมาเท่านั้นเอง )

เรียน Bass Jazz

Bass Jazz Advance By Jibb

วันนี้เนื้อหายากพอสมควรสำหรับคนไม่ได้เรียน ทฤษฎี ( แน่นๆ ) มา แต่ก็ตอบโจทย์ส่วนตัวผมได้เยอะเลยครับ