หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

3.13.2557

Vladimir Mikulka

กีต้าร์คลาสสิค
Vladimir Mikulka
Vladimir Mikulka เกิดที่ปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 11 ธันวาคม 1950
เขาเริ่มเล่นกีต้าร์คลาสสิคเมื่ออายุ 13 ปี หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อกับ  Jiri Jirmal เป็นเวลา 2 ปีที่State Conservatory ที่ปราก    
 ในปี 1970  เขาชนะการประกวด International de Guitare ที่ปารีสจัดโดยวิทยุ ฝรั่งเศส จาก นั้นเขาก็ เริ่มอาชีพ การแสดงคอนเสิร์ต ของเขา รวมทั้ง การบันทึก วิทยุ และโทรทัศน์ ฝรั่งเศส และได้เดินทางไปแสดงและ  master classes ในประเทศ อื่น ๆอีกหลายประเทศ
  State Conservatory Prague
State Conservatory Prague
ในปี 1982 เช็คได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบ สังคมนิยม เขาจึงได้เลือกประเทศฝรั่งเศสเป็นบ้านใหม่ของเขา  แต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลง เชโกสโลวะเกียได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยนายวาคลัฟ ฮาเวล (Václav Havel) ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเชโกสโลวาเกียในปี 1989     นอกเหนือจากการเล่นคอนเสิร์ต เขายังสอนดนตรีอยู่ที่ Conservatoires de la Ville de Paris และ Schola Cantorum 
 

Classics from Bohemia
Classics from Bohemia
ผลงานชุดนี้เขา transcription บทเพลงจากนักประพันธ์ชาวเช็กหลายคน เช่น Dussek, Vanhall, Kozeluh, Jelinek  

Vladimir Mikulka มีผลงานการสอน,บันทึกเสียงหลายชุดแต่ไม่ได้เป็นนักประพันธ์บทเพลงครับ