หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

4.28.2556

เพลงดนตรี ( Music Journal ) 2010 ?

วันนี้ผมซื้อนิตยสารดนตรีมาสองเล่มครับ   คือนิตยาสารเพลงดนตรี ( Music Journal )  บนแผงร้านซีเอ็ด พบว่า ปก Willis Conover แจ็สฮีโร่ตัวจริง เหลืออยู่ 2 เล่มและ ปกดนตรีเขมรเหลืออยู่เล่มเดียว  

สาเหตุที่ผมซื้อ ปก Willis Conover แจ็สฮีโร่ตัวจริง เนื่องมาจาก พบบทความเรื่อง มโหระทึกครับ อันนี้จากที่ผมชอบเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์มาหลายที่ กลองมโหระทึกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ตามท้องถิ่นต่างๆ   บางคำถามอาจฟังดูคล้ายๆลองภูมิแต่ไม่ใช่หรอกครับ ถามเพราะไม่รู้หรือไม่มั่นใจต้องการคำยืนยัน  ส่วนใหญ่ตอบคำถามได้ไม่ครอบคุม บ้างอาจจะไม่จบด้านนี้โดยตรง บางครั้งก็ว่า กรมศิลปกรมาอบรมสำหรับพออธิบายได้ว่าอะไรเป็นอะไร  พอได้อ่านเล่มนี้ก็พอตอบคำถามบางประการให้ผมได้ครับ เช่น ทำไมต้องมีกบอยู่บนหน้ากอง? กองจะใช้ตีตอนไหนบ้าง?  เสียอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่เคยได้ยินเสียงกองมโหระทึกจริงๆเสียที

แจ๊ดฮีโร่ตัวจริง
นิตยาสารเพลงดนตรี  Vol 15 Mar 10, แจ๊สฮีโร่ตัวจริง

ดนตรีเขมร
นิตยสารเพลงดนตรี Vol 16 Otc 10 , ดนตรีเขมร
 ส่วนฉบับดนตรีเขมร ซื้อมาเพื่อศึกษาเพื่มเติมหลังจากผมเคยไปเขมร เที่ยวตามปราสาทต่างๆ( เคยซื้อซื้อซอเขมร มาลองเล่น แต่ สายหลุดและพังไปอย่างร็วดเร็ว ) เคยได้ฟังดนตรีเขมรก็สะกิตต่อมสนใจขึ้นมาเหมือนกัน รูปปกฉบับนี้ เป็นรูปคนตีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายๆฆ้อง คงนำรูปมาจากปราสาทที่ไหนสักทีหนึ่ง

ทั่งสองเล่มยังไม่ได้อ่านบทความอย่างละเอียด แต่พบว่า เป็นหนังสือของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( มหาวิทยาลัยอื่นๆนะจะทำบ้างนะ เราจะได้มีบทความด้านดนตรีอ่านหรืออย่างน้อยมีทางเลือกให้เลือกเสพได้ ) มี ร.ศ ด.ร สุกรี เจริญสุข เป็นบรรณาธิการอำนายการ และ นิวัต กองเพียร เป็นบรรณาธิการบริหาร ( คนหลังผมติดตามบทความและภาพบ่อยๆ )

ผมมาดูปีทีผลิตหนังสือก็อดเป็นห่วงไม่ได้ครับ ปก Willis Conover แจ็สฮีโร่ตัวจริง ( Vol 15,No.7 Mar 10 ), ปก ดนตรีเขมร ( Vol .16,No.2  Oct10 )  ทำไมค้างนานจัง