หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

9.15.2555

บทสัมภาษณ์ Lauro ( 10 ) จบ


Lauro  guitar
Antonio Lauro
Luis Zea : สุดท้ายแล้วครับ Maestro  ผมอยากทราบว่า ความเชื่อหรือ ปรัชญาใดที่ผมอิทธิพลต่อเพลงของคุณ และ ซึ่งอาจมีความเข้าใจในการฟังเพลงของคุณ

Antonio  Lauro :  ไม่ เลยครับ, ไม่มีคำกำจัดความ หลายๆครั้งผมพูดกับคนอื่นมีความคิดเกี่ยวกับเพลงของผมซึ่งผมไม่เคยจิตนาการถึง เลย และ ผมคิดว่ามันอาจจะถูก( แบบที่คนอื่นพูด ) ; แต่ การแทรกซึมของภาพเข้าไปในงานชิ้นหนึ่งจะต้องเกิดในจิตใต้สำนึกเพราะผมมีความคิดของมันโดยเฉพาะในแง่ ของดนตรีของ pure music นี้ทำให้เกิด contrastที่ดีกับเพลง  สร้างอารมณ์ความรู้สึกและเป็นที่พอใจ  หรือ ผมชอบคอร์ดนี้ ผมก็ใช้มัน 

 โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานดนตรี ในเพลงของผมไม่ได้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอย่างนั้นจริงๆ 
ผมพบว่ามันยากมากที่จะเขียนบทกวีไพเราะเหล่านั้นซึ่งทำให้เกิดจิตวิญญาณ ถ้าผมทำอะไรเช่นนั้นจะเป็นการอวดรู้และน่าขัน 
ก็เป็นการเขียน ถึงการสัมภาษณ์ Lauro เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ อ่านดีๆก็คงได้ทราบวิธีคิด ตัวตนของ Lauro  ไปบ้างไม่มากก็น้อยครับ