หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

9.15.2555

บทสัมภาษณ์ Lauro ( 9 )

Luis Zea :คุณ ช่วยพูด เกี่ยวกับ อัตราจังหวะ 3/4 และ 6/8 ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในเพลงของคุณ ?


Guitar Lauro
Antonio Lauro
Antonio  Lauro :  นั้น เป็นเพลง ตามแบบ Venezuelan music , โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพลง vales และ joropo    ในเพลงแบบนี้ส่วนใหญ่จังหวะจะเป็น 3/4 และ 6/8 ซึ่งเกิดขึ้นในเพลงกลุ่ม ลาตินอเมริกา และสเปนจำนวนมาก  บางครั้งคุณเห็นมือขวาของนักเปียโน เล่นในจังหวะ 6/8 และมือซ้ายเล่นในจังหวะ 3/4 หรือในทางกลับกันนี่เป็นหนึ่งในหลายชนิดของเพลงซึ่ง บรรจุจังหวะทับซ้อน ของ 3/4 และ 6/8

Note Joropo คือ รูปแบบเพลงเต้นชนิดหนึ่งที่เกิดในเวเนซูเอลาLuis Zea :และมีการ เปลี่ยนจากอัตรา 3/4 ในบาร์ที่หนึ่งไปสู่ อัตรา3/2 ในบาร์ที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นมากในเพลงของคุณ ?

Antonio  Lauro : อีกครั้ง , บางอย่างเป็น Venezuelan มากๆ ไม่ใช่จากผม

บางครั้งผมถามตัวเองว่า ทำไมไม่เขียนอัตรากำหนดความเร็วมันลงไปขณะที่เขียน score โดยผม   ซึ่งจะทำให้ชัดเจนกับนักแสดง

เพราะ ว่าอัตรา 3/2 นี่ไง , เหมือนที่ผมบอกคุณก่อนหน้านี่ การใช้ dynamic marking , expression marking และเครื่องหมายบ่งชี้อื่นๆ บางครั้งมันไม่จำเป็น 

นักดนตรีที่ดี เขาจะพบปัญหาเพื่อศึกษา, วิเคราะห์ และเข้าใจมัน  นักดนตรีที่กำลังบรรเลงใน จังหวะ 3/4 ทันทีที่มองห็น 3/2 ทันทีนั้นมีแนวโน้มจะบรรเลงช้าลง มันเป็นปัญหาฟื้นฐานของ notation.